Bureau van Es ~ RB&B

Klachtenregeling

 

Bureau van Es ~ RB&B levert wat ze belooft en liefst een beetje meer.

Datgene dat geleverd wordt is altijd gebaseerd op afspraken tussen ons en opdrachtgever  en meestal beschreven in een offerte, met bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Wij zijn aanspreekbaar op de kwaliteitsprincipes en uitgangspunten zoals opgenomen in de gedragscode van de NVO2,  de LVV en de NOBCO

In de periode dat Bureau van Es ~ RB&B bestaat, vanaf 1-1-2002, zijn gelukkig nog geen klachten ingediend.
 

Als u desalniettemin ontevreden bent met onze dienstverlening, neem dan zo snel mogelijk contact op. Onze klachtenregeling is laagdrempelig en kan in vier artikelen beschreven worden:

 

1. Neem als u op welke manier dan ook maar teleurgesteld bent in de kwaliteit van door ons geleverde diensten zo spoedig mogelijk contact op met Wim van Es. Zie de contact informatie onder aan de pagina.
 

2. Ik zal uw klacht serieus, voortvarend (1e reactie binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen, en ga ver om samen met u tot een passende oplossing te komen. De tijd om tot een oplossing te komen bedraagt maximaal vier weken, tenzij daar met u andere afspraken over gemaakt worden. Ik verwacht de vertrouwelijkheid ook van uw kant.
 

3. Mocht dit alles niet tot een uitkomst leiden waar u tevreden mee bent, heeft u het volle recht uw klacht op het terrein van opleiding of daar aan gerelateerd advies voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de NVO2. De Raad zal een voor beide partijen bindend oordeel geven. Stuur uw klacht naar: Raad van Toezicht, p/a NVO2, postbus 88, 3970 AB Driebergen.
 

4.  Als wij een klacht over mijn rol als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag met elkaar niet tot een goede einde kunnen brengen  kunt u deze klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Als de Commissie oordeelt dat de klacht gegrond (terecht) is kan zij het Bestuur van de LVV adviseren om maatregelen te nemen.  U vind de klachtenregeling van de LVV hier.
 

Om kwaliteitsredenen wordt door mij ook een klachtenregistratie systeem bij gehouden.