Bureau van Es ~ RB&B

Workshops Gezond & Zeker Kennisdagen

Gezond & Zeker Kennisdagen 2016

Op  31 oktober en 1 november  2016 vonden de 13e  Landelijke Gezond & Zeker Kennisdagen plaats.  Het kennisevenement over preventie van fysieke belasting en agressie in de zorg. De kennisdagen worden jaarlijks door een groot aantal  medewerkers uit  de sectoren Zorg en Welzijn bezocht. In 2016 ging het bijna 2000 bezoekers, waarvan het merendeel ergocoaches, veiligheidscoaches of arbocoördinatoren.Er  was zoals ieder jaar een groot aanbod van workshops.   Ik verzorg op deze dagen sinds 2007 diverse workshops op het terrein van agressie door klanten/patiënten/bewoners/familieleden of grensoverschrijdend gedrag door collega's. Deze workshops zijn uiteraard ook op maat te maken voor uw organisatie.
 

Voorbeelden van deze workshops zijn: 

Preventie van agressie: persoonlijke mogelijkheden en verplichtingen organisatie

Preventie van agressie: verplichthingen van de werkgever en de rol van de veiligheidscoach

Een agressieincident en dan: over collegiale opvang

Pesten in je team, wat kun jij er aan doen?

Durf jij het aan op je werk: je eigen grenzen te stellen?

 

Preventie van agressie: persoonlijke mogelijkheden en verplichtingen organisatie

In deze workshop wordt ingegaan op de persoonlijke mogelijkheden die medewerkers hebben om lastig en agressief gedrag van cliënten of bewoner te de-escaleren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verplichtingen die de werkgever heeft om haar werknemers zo goed mogelijk tegen agressie te beschermen.
 

Preventie van agressie: verplichtingen werkgever en de rol van de veiligheidscoach

Iedere werkgever heeft de verantwoordelijkheid haar werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen de nadelige gevolgen van agressie. Een van de taken van de veiligheidscoach is het aangeven van verbetervoorstellen op dit gebied.  In deze workshop beoordeel je op basis van de punten waar de arbeidsinspectie (ISZW) op controleert of het veiligheidsbeleid in jouw organisatie op voldoende niveau is en bekijk je waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe je die kunt bereiken.  Vervolgens moet je er voor zorgen dat je collega’s die verbeteringen ook daadwerkelijk doorvoeren. Ook hier wordt aandacht aan besteed.
 

Een agressie incident en dan: over collegiale opvang

Als medewerker in zorg en welzijn kun je te maken krijgen met agressie. Een patiënt die uithaalt of een toevallige voorbijganger die je bedreigt terwijl je naar een thuiswonende cliënt op weg bent. Agressie heeft grote impact hebben. Vaak krijgt je zelfvertrouwen een knauw en het kost tijd en moeite dit weer op te bouwen.  Hetzelfde geldt voor het vertrouwen in anderen. Hulp en steun zijn dan ook zeer welkom  bij het verwerkingsproces. Hoe organiseer je dit en welke acties zijn nodig om je collega’s te helpen een incident te verwerken en met plezier te blijven werken?
 

Pesten in je team, wat kun jij er aan doen ?

Preventie van pesten is zorgen voor jezelf en zorgen voor collega’s. Maar wat is pesten. Komt het vaak voor? Wat zijn de oorzaken van pestgedrag?  Wat voor omgangsvormen zijn er in jouw team en wat kun je verwachten van je leidinggevende en werkgever.  Tijdens deze workshop gaan we oa kijken of je binnen de organisatie pesten ziet en wat je kunt doen als jezelf of een collega mikpunt van pesten bent of dreigt te worden. De rol van de veiligheidscoach komt vanzelfsprekend ook aan bod.
 

Durf jij het aan op je werk je eigen grenzen te stellen ?

Stress op het werk heeft alles te maken met het lichamelijk en geestelijk welzijn van medewerkers.  Bij sommigen is de balans fragiel’: er hoeft maar iets te gebeuren of ze zijn  van de kook. Anderen staan steviger in hun schoenen.  In het ABC model van werkgerelateerde klachten  leer je dat belastende werk- en privé omstandigheden in combinatie met persoonlijke eigenschappen tot disfunctioneren en gezondheidsproblemen kunnen leiden. Persoonskenmerken zijn niet gemakkelijk te beïnvloeden. Bewustwording van je persoonlijke copingstijl, de manier waarop je omgaat met problemen, heeft veel sneller effect. In deze workshop leer je effectief te reageren op grensoverschrijdend gedrag.

 

Zie website Gezond & Zeker voor meer informatie.

Als je kiest voor agressie  en informatiefolders kom je veel praktisch en mooi voorlichtingsmateriaal tegen. Dit voorlichtingsmateriaal is te downloaden. Daarnaast is de website een bron vol andere interessante informatie. Kijk bijvoorbeeld eens bij de E-learning programma's of bij de veelgestelde vragen.