Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Beleid preventie ongewenste omgangsvormen

Beleid helpen opzetten, ontwikkelen en toetsen

Ik kan u helpen uw beleid ten aanzien van de preventie van ongewenste omgangsvormen op te zetten, verder te ontwikkelen of te toetsen.  

Uw beleid hoort te voldoen aan 'de beste praktijken'. Ik heb een goed beeld van wat de arbeidsinspectie hier onder verstaat. 
 

Arbobeleidscyclus

Om de kans op echte preventie te vergroten werk ik met de principes uit de 'arbobeleidscyclus'.  Dit impliceert een meersporen aanpak met uitgewerkte verantwoordelijkheden voor directie, OR, HRM, leidinggevenden, niet leidinggevende medewerkers, arbocoördinator, preventiemedewerkers, vertrouwenspersonen, klachtencommissie en eventuele externe betrokkenen.
 

Betrokkenen op het spoor zetten 

Ik kan door middel van advisering, workshops, training en coaching de genoemde partijen helpen hun verantwoordelijkheid bij het bevorderen van gewenste omgangsvormen zo goed mogelijk in te vullen.

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur wil aan gaan werk ik op basis van een uurtarief.