Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Integriteit (en Wbk)

 

Voor het bevorderen van integer handelen kan ik u helpen uw beleid verder te concretiseren. Onder andere door te ondersteunen bij het invullen van:
 

de rol van de vertrouwenspersoon integriteit 

een regeling melding misstanden (*)
 

(*) Als gevolg van de Wet Bescherming klokkenluiders  zullen in ieder geval organisaties met meer dan 50 werknemers een dergelijke regeling moeten opstellen.

 

Daarnaast zijn een groot aantal andere inferventies mogelijk, deels op het niveau van individuele medewerkers (bv morele zelfsturing), deels op het niveau van teams (bv teamcodes integer handelen), deels op gebied van procedures of organisatie inrichting.
Hier adviseer ik niet zelf over maar ik kan u wel op weg helpen de know how te vinden.