Bureau van Es ~ RB&B

Advies: Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen 

Het hebben van vertrouwenspersonen  is onderdeel van uw beleid om tot een veilige en integere organisatie te komen..
De laatste jaren wordt uitgegaan van het combineren van de vertrouwensrollen voor ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Advies

Ik kan u adviseren over de rol van vertrouwenspersonen, hun taak, toerusting en randvoorwaarden die nodig zijn om deze verantwoordelijkheid met succes te kunnen vervullen.

Zie voor meer inhoudelijke informatie:   vertrouwenspersoon ongewenst gedrag  en vertrouwenspersoon integriteit 

Ik ook met u nadenken over uw vertrouwenstructuur en de afstemming met relevante andere beleidskeuzes

 

Coaching

U kunt mij ook benaderen voor coaching of opleiding van uw vertrouwenspersonen. 

 

Als uw organisatie een relatie met mij als adviseur aan wil gaan werk ik op basis van  een uurtarief