Bureau van Es ~ RB&B

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

In het kader van onze dienstverlening in de rol van vertrouwenspersoon of klachtenonderzoeker verwerken wij persoonsgegevens.

Wij respecteren de privacyrechten van de mensen waar wij een dienst aan verlenen en houden ons in alle opzichten aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig en dan enkel nadat betrokkene persoonlijk toestemming heeft gegeven. 
 

Wij houden pas gegevens bij nadat u daar zelf toestemming voor heeft gegeven

Betrokkenen zijn vooraf in onze privacyverklaringen geinformeerd over welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel, en hoe lang. In deze privacyverklaring staan ook de rechten van de personen waarvan wij (tijdelijk) gegevens bijhouden vermeld.  Persoonsgegevens worden pas bijgehouden nadat betrokkene daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
 

U vindt de privacy verklaringen achter de volgende links: 

Privacyverklaring voor ons werk als vertrouwenspersoon of klachtondersteuner

Privacyverklaring voor ons werk als klachtenfunctionaris, klachtenonderzoeker of klachtencommissielid

 

 

Klachten

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens neem dan zo snel mogelijk contact op. Ik zal uw klacht serieus, voortvarend (1e reactie binnen 48 uur) en uiteraard vertrouwelijk behandelen en ga ver om met u tot een oplossing te komen.