Bureau van Es ~ RB&B

CV van Wim van Es

 

Werkervaring als sociaal psycholoog

2023 ► Verder op een laag pitje als Wim van Es
2002 ► Eenmanszaak Bureau van Es ~ RB&B tot en met 2022
1984 - 2001: Medewerker bij CIRCON training en advies (vanaf 2000 Stavoor-CIRCON)
1983 - 1984: Freelancetrainer, beroepsgroep politie, trainingen agressiehantering
 

Bureau van Es ~ RB&B: 2002  tot en met 2022

Mijn hoofdwerkzaamheden bestonden uit het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma's,  het werken als extern vertrouwenspersoon voor medewerkers of cliënten,  het doen van klachtonderzoek en het adviseren van of zitting nemen in klachtencommissies voor medewerkers of cliënten.
 

Trainingen die ik de laatste jaren regelmatig verzorgde:

 • Trainingen voor vertrouwenspersonen ongewenst gedrag, arbeidsconflicten  en integriteit; 
 • Trainingen interventiegesprekken voor toezichthouders en handhavers; 
 • Trainingen interviewvaardigheden voor medewerkers van rijksinspecties en onderzoekers; 
 • Trainingen preventie psychosociale arbeidsbelasting voor arbo-coordinatoren of leidinggevenden;
 • Trainingen functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Trainingen die ik daarvoor vaak verzorgde: 

 • Trainingen opvang en begeleiding na schokkende gebeurtenissen;
 • Trainingen preventie arbeidsverzuim voor leidinggevenden en case-managers;
 • Trainingen voorkomen en hanteren van agressie;
 • Trainingen veilig handelen bij agressie en bedreiging (overvallen) voor medewerkers en leidinggevenden tankstations.
 • Trainingen rond de Invoering van competentiemanagement en resultaatgericht werken; 
 • Trainingen trainers- en didactische vaardigheden voor interne opleiders.
   

Werken als LVV erkend vertrouwenspersoon,  voor klachtencommissies en als adviseur preventie PSA

 • Ik werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon  en doe dat voor 17 organisaties  in verschillende rollen, voor medewerkers (ongewenste omgangsvormen, arbeidsconflicten, integriteit) of voor leerlingen, ouders of cliënten;
 • Ik doe klachtonderzoek, ondersteun klachtencommissies en behandel klachten van medewerkers of cliënten met eigen klachtencommissies; 
 • Ik adviseer organisaties op het terrein van de preventie van psychosociale arbeidsbelasting en het bevorderen van een integere cultuur.
   

Verder werkte ik als trainer in onderaannemerschap voor: 

ETOP ArboAcademie.
 

Lidmaatschappen

Ik was lid van lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) en van 2012 tot en met  augustus 2023  door hen gecertificeerd als 'LVV erkend vertrouwenspersoon'.  

 

Periode bij CIRCON: 1984 - 2001

Bij CIRCON heb ik gewerkt als trainer, ontwikkelaar, projectleider, leidinggevende op niveau middenmanagement. Ik heb voor een groot aantal verschillende doelgroepen (oa.: politie, diverse overheidsinspectiediensten, openbaar vervoer, asielzoekerscentra, gemeentelijke overheden, CBR) op uiteenlopende onderwerpen getraind en programma's gemaakt.

Enkele voorbeelden van programma's die ik hielp ontwikkelen en waarop ik trainde zijn:

 • Adviesvaardigheden voor inspecteurs volkshuisvesting;
 • Veilig omgaan met agressie, bedreiging en geweld voor veel verschillende organisaties;
 • Fraudepreventie voor medewerkers van afdelingen burgerzaken;
 • Klachtbehandeling voor afdelingen klachtafhandeling;
 • Breed scala van managementvaardigheden voor politie en gevangeniswezen;
 • Leergang arbeidsverzuimbegeleiding voor leidinggevenden van het ministerie van justitie;
 • Preventie ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie);
 • 'Train-the-trainers' opleidingen, in combinatie met 'coaching-on-the-job'.
   

Projectleiderschap

Als projectleider was ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bevorderen van veilig handelen in sociaal onveilige situaties voor medewerkers en leidinggevenden bij ESSO. Dit project werd uitgevoerd in Nederland, Belgie en Luxemburg.
 

Leidinggevende

Als leidinggevende op middenmanagement niveau heb ik een aantal in de tijd verschillende functies uitgevoerd. Deels fulltime, deels naast het trainerschap. Alle voorkomende werkzaamheden op dit niveau ten aanzien van personeel, ontwikkeling, beheer en winstgevendheid hebben tot mijn verantwoordelijkheden behoord.
 

Gevolgde en met diploma afgesloten opleidingen

1979 - 1983: Sociale psychologie, doctoraal, training en opleiding, VU
1975 - 1978: Psychologie, kandidaats, VU
1968 - 1975: VWO (Atheneum B)