Bureau van Es ~ RB&B

Kies je organisatie

Hieronder staan de  organisaties

waarmee wij afspraken over de inzet van vertrouwenspersonen of klachtbehandelaars hebben gemaakt.

 

Mijn certificering verloopt in augustus 2023.  Ik  heb het overgrote deel van mijn vertrouwenspersoonschappen afgebouwd en overgedragen.
 

Je vindt de specifieke afspraken met jullie organisatie 

door op de link van je  eigen organisatie te klikken
 

Ik heb in verband met het afbouwen van mijn werk  in 2022 van 15 organisaties afscheid genomen.

Ik blijf vertrouwenspersoon voor medewerkers en bewoners/ cliënten van: 
 

Maatwerk in Zorg
 

ik blijf tot en met 1 juni 2023 vertrouwenspersoon voor medewerkers van: 
 

Parts Express