Bureau van Es ~ RB&B

Je (u) zoekt contact met de vertrouwenspersoon

Ik ben nog maar aan twee organisaties verbonden voor het leveren van vertrouwenspersonen en ga geen nieuwe samenwerkingen meer aan

Al het vertrouwenswerk doe ik in opdracht van organisaties.  
Ik ben voor 20 organisaties gedurende langere tijd vertrouwenspersoon geweest, maar heb deze contacten grotendeels afgebouwd.

 

De vertrouwenspersonen werken voor medewerkers en cliënten / bewoners en zijn ter beschikking om je (u) 

Onafhankelijk en in vertrouwen de gelegenheid te geven je (uw) verhaal te doen.

Sparringpartners te bieden die vanuit hun ervaring en deskundigheid  mee denken over passende oplossingen.

 

De vertrouwenspersonen werken zorgvuldig en partijdig  en houden zich aan de AVG: 

De vertrouwenspersonen gaan uiteraard zorgvuldig met je (uw) belangen om, ze houden zich aan hun beroepscode.

Vertrouwenspersonen zijn ook partijdig, ze zijn er vooral voor degene die als eerste  een beroep op hen doet.

Als meerdere partijen bij één conflict een beroep op de vertrouwenspersoon doen wordt een tweede (of zonodig derde) vertrouwenspersoon ingezet. 

Vertrouwenspersonen respecteren de privacy wetgeving en houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Klik hier voor het overzicht van organisaties waarmee ik  afspraken heb