Bureau van Es ~ RB&B

Protocol doorbreken geheimhouding/vertrouwelijkheid VP

Protocol doorbreken geheimhouding / vertrouwelijkheid VP

De VP verkeert in gewetensnood door het handhaving van de geheimhouding;

De VP heeft alles in het werk gesteld de toestemming tot doorbreking van de geheimhouding van de medewerker die zich tot hem heeft gewend te verkrijgen;

De VP ziet geen andere uitweg dan doorbreking van de geheimhouding;

Het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare schade en/of gevaar zal opleveren;

De VP is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken;

De VP brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dat daadwerkelijk te doen;

De VP verwijst betrokkene zo mogelijk naar een andere VP binnen of buiten de organisatie;

De VP draagt er zorg voor dat hij de keuze tot doorbreking van de geheimhouding kan motiveren. 

 

Vastgesteld op ALV van Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen van 23 mei 2016