Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon Conflictbegeleiding

 

Ik ben voorstander van het combineren van de verschillende vertrouwensrollen voor medewerkers in één persoon.  Een vertrouwenspersoon voor medewerkers zou wat mij betreft benaderd moeten kunnen worden voor ongewenst gedrag, conflicten met een andere aanleiding en vragen / meldingen op het gebied van integriteit. 

Zie mijn visie op het vertrouwenspersoonschap

 

Rol VP Conflictbegeleiding of VP bij arbeidsconflicten (VPCB)

De rol van een vertrouwenspersoon conflictbegeleiding lijkt sterk op de rol van de VPO. De VPCB is ter beschikking voor medewerkers die  in een (arbeids)conflict zijn geraakt met een collega of leidinggevende  en daarover in vertrouwen willen spreken. De VPCB luistert respectvol naar het verhaal,  denkt mee over manieren om de ongewenste situatie te beëindigen en kan bij een aantal oplossingen ook ondersteuning bieden. 

Conflictoplossing op eigen kracht 

Als je in een (arbeids)conflict raakt met een collega of leidinggevende is de meest voor de hand liggende route natuurlijk om het onderliggende probleem in overleg met direct betrokkene uit te praten. Als dat niet lukt kun je de situatie voorleggen aan je leidinggevende of naast hogere leidinggevende. Via welke route dan ook, het is de bedoeling het conflict uit de wereld te helpen en van het incident te leren voor soortgelijke situaties in de toekomst.

Ondersteuning door VP Conflictbegeleiding (VPCB)

Soms is het nuttig de conflictsituatie en je eigen ideeën over de aanpak er van eens voor te leggen  aan iemand die niet direct bij het conflict betrokken is, maar wel veel van conflictdynamiek en conflictaanpak weet.  Je kunt je eigen ideeën over conflict en oplossing dan  toetsen en aanscherpen.  De VPCB zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren en mee denken welke mogelijkheden er zijn om het conflict te proberen op te lossen. Het gesprek is vertrouwelijk en je houdt zelf de regie over  de te ondernemen stappen.  De contacten vinden hoofdzakelijk per telefoon of e-mail plaats.  Vaak is dat voldoende. Afhankelijk van de afspraken met je organisatie kan een VPCB ook met je  mee gaan naar een conflictoplossend gesprek. De VPCB is  'partijdig', hij is er ter ondersteuning van de medewerker die zijn  hulp gevraagd heeft.  De VPCB kan ook helpen bij het schrijven van een klachtbrief of je ondersteunen als je door een hogere leidinggevende of klachtencommissie gehoord wordt.

 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Zie verder: AVG en privacy