Bureau van Es ~ RB&B

Wim van Es , vh Bureau van Es ~ RB&B

Ondersteunt medewerkers, teams en organisaties in hun ontwikkeling door

  • ontwikkelen en uitvoeren van trainingen
  • uitvoerend werk en advies  op het terrein van HRM en ARBO​
  • het onderzoeken van klachten
  • het coachen van vertrouwenspersonen
     

Werkt vanaf 2023 op een lager intensiteitsniveau met een accent op sociale veiligheid 

Met ingang van  2023 zet  ik mijn werk op een lager pitje voort. en heb ik mijn eenmanszaak opgeheven

Ik sta in kwartaal 1 of 4 open voor een enkele klus op het gebied van sociale veiligheid. 

Denk aan trainingen voor vertrouwenspersonen of klachtencommissieleden, het toerusten van leidinggevenden om 'ongewenste omgangsvormen te herkennen-voorkomen- aan te pakken',  het ondersteunen van vertrouwenspersonen, het doen van onderzoek naar sociale veiligheid, het doen van klachtonderzoek of het helpen bij beleidsontwikkeling op het terrein van sociale veiligheid en psychosociale arbeidsbelasting.

Ik heb het aantal opdrachtgevers voor vertrouwenswerk teruggebracht van 17 naar 0 en ga geen nieuwe werkrelaties als extern vertrouwenspersoon met organisaties meer aan.

 

Bureau van Es ~ RB&B was de eenmanszaak van Wim van Es